Cẩu địa hình mới

Cẩu địa hình mới

Cẩu địa hình GR-130EX
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-130EX

Model GR-130EX-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 13 tấn Cần chính 5.3 m - 23.8 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu địa hình GR-300EX-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-300EX-3

Model GR-300EX-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 30 tấn Cần chính 9.7 m - 31 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu địa hình GR-500EXS-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-500EXS-3

Model GR-500EXS-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 50 tấn Cần chính 10.2 m - 33 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu địa hình GR-500EXL-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-500EXL-3

Model GR-500EXL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 51 tấn Cần chính 11.1 m - 42 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu địa hình GR-600EX-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-600EX-3

Model GR-600EX-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 60 tấn Cần chính 11 m - 43 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu địa hình GR-800EX-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-800EX-3

Model GR-800EX-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 80 tấn Cần chính 12 m - 47 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu địa hình GR-1100EX-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-1100EX-3

Model GR-1100EX-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 110 tấn Cần chính 12 m - 56 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu địa hình GR-1450EX-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-1450EX-3

Model GR-1450EX-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 145 tấn Cần chính 13.1 m - 61 m Chiều cao nâng…
0919725357