Sản phẩm

Cẩu bánh xích GTC-350
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-350

Model GTC-350 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  35 tấn x 3 m Cần chính 10.9 m - 27.2 m Chiều cao nâng…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF40G-2
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF40G-2

Model ATF40G-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 40 tấn Cần chính 35.2 m Chiều cao nâng móc tối đa…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-300EL-3
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-300EL-3

Model GT-300EL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 30 tấn Cần chính 34 m Chiều cao nâng móc tối đa…
Cẩu địa hình GR-130EX
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-130EX

Model GR-130EX-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 13 tấn Cần chính 5.3 m - 23.8 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu bánh xích GTC-500
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-500

Model GTC-500 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  50 tấn x 3 m Cần chính 11.0 m - 34.7 m Chiều cao nâng…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF50G-3
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF50G-3

Model ATF50G-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 40 tấn Cần chính 10 m - 40 m Chiều cao nâng móc tối…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-350E-2
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-350E-2

Model GT-350E-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 35 tấn Cần chính 10.6 m - 34 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu địa hình GR-300EX-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-300EX-3

Model GR-300EX-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 30 tấn Cần chính 9.7 m - 31 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu bánh xích GTC-600
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-600

Model GTC-600 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  60 tấn x 3 m Cần chính 11.5 m - 36.0 m Chiều cao nâng…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF70G-4
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF70G-4

Model ATF70G-4 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 70 tấn Cần chính 11.1 m - 52.1 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu địa hình GR-500EXS-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-500EXS-3

Model GR-500EXS-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 50 tấn Cần chính 10.2 m - 33 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu bánh xích GTC-800
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-800

Model GTC-800 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  80 tấn x 3 m Cần chính 11.5 m - 43.0 m Chiều cao nâng…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF100G-4
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF100G-4

Model ATF100G-4 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 100 tấn Cần chính 11.2m - 51.2m Chiều cao nâng móc…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-550E-2
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-550E-2

Model GT-550E-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 55 tấn Cần chính 11.1 m - 42 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu địa hình GR-500EXL-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-500EXL-3

Model GR-500EXL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 51 tấn Cần chính 11.1 m - 42 m Chiều cao nâng móc…
0919725357