cẩu tải

Cẩu tự hành trên xe tải GT-300EL-3
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-300EL-3

Model GT-300EL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 30 tấn Cần chính 34 m Chiều cao nâng…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-750EL-3
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-750EL-3

Model GT-750EL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 75 tấn Cần chính 47 m Chiều cao nâng…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EL-3
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EL-3

Model GT-600EL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 60 tấn Cần chính 43 m Chiều cao nâng…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EX
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EX

Model GT-600EX Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 60 tấn Cần chính 43 m Chiều cao nâng…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-550E-2
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-550E-2

Model GT-550E-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 55 tấn Cần chính 11.1 m - 42 m Chiều…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-350E-2
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-350E-2

Model GT-350E-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 35 tấn Cần chính 10.6 m - 34 m Chiều…
Cẩu bánh xích GTC-350
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-350

Model GTC-350 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  35 tấn x 3 m Cần chính 10.9 m -…
Cẩu bánh xích GTC-500
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-500

Model GTC-500 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  50 tấn x 3 m Cần chính 11.0 m -…
Cẩu bánh xích GTC-600
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-600

Model GTC-600 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  60 tấn x 3 m Cần chính 11.5 m -…
Cẩu bánh xích GTC-1200
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-1200

Model GTC-1200 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  120 tấn x 3 m Cần chính 12.8 m…
Cẩu bánh xích GTC-800
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-800

Model GTC-800 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  80 tấn x 3 m Cần chính 11.5 m -…
0919725357